...

Service Archive

 • Izrada Web Sajtova

    Nudimo izradu vaših internet prezentacija korišćenjem Open source CMS sistema kao što je WordPress. WordPress je danas najpopularnija platforma za izradu

 • Digitalni marketing

    Realizujemo celokupan nastup na društvenim mrežama, počevši od planiranja, preko osmišljanja i produkcije kreativnog sadržaja, oglašavanja na društvenim mrežama, do konačnog

 • SEO optimizacija

  Glavni cilj SEO optimizacije jeste prilagođavanje vašeg sajta, njegovog dizajna i sadržaja, kako bi se dostigla što bolja pozicija prilikom pretrage po

 • Razvoj softvera

    Nudimo uslugu razvoja softvera koji će podstaći rast vašeg poslovanja i pomoći vam u ostvarivanju poslovnih ciljeva. Višegodišnje iskustvo koje posedujemo

 • QA

    Naše usluge QA testiranja imaju za cilj da osiguraju to da svi tehnički detalji projekta budu savršeni, bez ikakvih grešaka. To

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.